lipin@cgipo.cn

0571-86737960

新闻中心

News Center


您的当前位置:
2017年度总结
来源: | 作者:pro92f5e5 | 发布时间: 717天前 | 918 次浏览 | 分享到:

                                                                                                       由第三方平台提供

      2017年创业初期,我所专利事务就有显著成绩,其中发明专利占比达到30%,并且数量呈上升态势。

                                                                                                                   新年宣讲会
0571-86737960
lipin@cgipo.cn
浙江省杭州市滨江区江晖路487号兴耀科技园3-805室